ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Ngày 27/04/2023, Công ty Cổ phần Xây dựng và Sản Xuất Vật Liệu Xây Dựng (BMJC) đã tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 tại Hội trường Bảo Tàng Hồ Chí Minh, Số 1 Nguyễn Tất Thành, Quận 4, TP. Hồ Chí Minh. Tại Đại hội này, CEO của BMJC, Chủ Tịch HĐQT Trương Thế Ngọc đã báo cáo kết quả hoạt động Sản Xuất Kinh Doanh trong năm 2022 và kế hoạch Sản Xuất Kinh Doanh năm 2023, cũng như trình đại hội để bầu ra Hội Đồng Quản Trị mới và Ban Kiểm Soát mới cho nhiệm kỳ tiếp theo.

Dù đại dịch COVID - 19 đã kết thúc gần 2 năm. Tuy nhiên, sự hồi phục của nền kinh tế nói chung và của ngành VLXD nói riêng vẫn còn những khó khăn nhất định. Năm 2022, BMJC vẫn duy trì khối lượng khai thác đá ổn định tại các nhà máy măng. Trong đại hội, các cổ đông đã tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung như: kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022, phương hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023, phương án chọn công ty kiểm toán và tỷ lệ cổ tức được chi trả cho các cổ đông, cũng như trình cổ đông biểu quyết bầu ra Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát cho nhiệm kỳ mới. Với hi vọng chọn ra Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát ưu tú để điều hành công ty vượt qua những khó khăn, thử thách và  từng bước xây dựng thương hiệu BMJC một cách toàn diện nhất.

Kết thúc buổi họp, Đại Hội Đồng Cổ Đông đã biểu quyết và yêu cầu Hội Đồng Quản Trị cùng Ban Kiểm Soát ở nhiệm kỳ này sẽ thực hiện tốt các vấn đề mà Đại hội đã thông qua.

 MỘT SỐ HÌNH ẢNH TẠI ĐẠI HỘI

 Ông Đỗ Hồng Quân dẫn chương trình và giới thiệu đoàn chủ tịch để điều hành đại hội

 Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc phát biểu tại Đại Hội

 

Phó Tổng Giám Đốc kiêm Kế Toán trưởng báo cáo tình hình tài chính

Ông Trần Đình Dũng đại diện Ban Kiểm Soát 

Ông Đỗ Hồng Quân điều hành bầu cử tại Đại Hội

Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát trong nhiệm kỳ 2023 - 2028

 

Tin khác